Jens Larsen
Næste Formand
Villy Lundgaard
Formand
Christian Ibsen
Teknik
Kjeld Hassing Hvolgaard
Kasserer
Susanne Smed
Sekretær
Jens Døssing
Bestyrelsesmedlem