Eftergivelse af vandspild

Som udgangspunkt er det muligt at få eftergivet vandspild. Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.

  • Lækagen skal være sket i en privat bolig. Vandspild på en erhvervsejendom kan ikke eftergives.
  • Der skal være tale om en skjult lækage.
  • Forbrugeren skal være uden skyld i lækagen.
  • Det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
  • Forbrugeren skal betale en selvrisiko på 300 kubikmeter samt det anslåede årlige forbrug.

https://danskevv.dk/viden-om/okonomi/eftergivelse-af-vandafgift-ved-laekager/