Løbende faste afgifter og m³-pris excl. moms i 2019 priser:

Pr. forbrugt m³ vand efter måler (0-1000 m3) = kr. 3,50

Pr. forbrugt m³ vand efter måler (over 1000 m3) = kr. 2,50

Årlig fast afgift = kr. 881,-

Vandskat pr. m3 = kr. 6,18

Drikkevandsbidrag pr. m3 = kr. 0,19