IMG_0358[1]Tirsdag den 25. november. Tanken kom -blev tilsluttet og en mere stabil vandforsyning er sikret! Der arbejdes nu på at få valgt en fremtidssikret løsning mht. den gamle tank. Vi takker for at vi ikke har frostvejr for tiden!

Fredag den 21. november. Vi har i dag fået svar på vandprøverne, og fået grønt lys for at det kan drikkes. Vi er ved at finde en løsning på tanken, så der kan opstå uregelmæssigheder i forsyningen.

Onsdag den 19. november. Vi har idag fået udtaget vandprøver fra det vand der sendes ud til forbrugerne. Vi forventer et svar på prøverne senest fredag. Der har nu været sendt vand direkte fra pumperne ud siden mandag middag, hvilket betyder at det er rent vand der sendes ud. men vi må tålmodigt afvente vandprøvernes resultat, før vi kan ophæve kogepåbudet. Denne løsning har ligeledes haft den konsekvens at der har været udfald i vandet til de husstande der ligger højest og længst ude på ledningerne. Dette afhjælpes med en midlertidig tank som skal erstatte vores egen tank, indtil den er rengjort og fejlen er udbedret. Vi vil gøre hvad vi kan for at holde jer opdateret med forløbet, og alle forbrugere er velkomne til at sende spørgsmål eller bemærkninger under kontakt  eller på vandværkets facebookside:  www.facebook.com/pederstrupvand